japanese divers 30 year friendship with a local fish

Share On Viber Share On Whatsapp
முதியவருக்கும் ஆழ்கடல் மீனுக்கும் 30 ஆண்டுகால நட்பு என்றால் நம்புவீர்களா?

“ப்லக்…ப்லக்…ப்லக்…” என நீர்க்குமிழிகளின் சத்தம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது. அங்கு நீந்தி வருவது மீன் அல்ல… மனிதன் தான்

Recent posts